Reiki

Reiki, Öz kaynaktan gelen ve tekamüllerini tamamlamaya yakın olan insanlara verilen ilahi bir hediyedir. Her ne kadar Avrupalılar Reiki kelimesini “Evrensel Yaşam Enerjisi” olarak tabir etseler de bunun böyle olmadıgını Japonca anlamını incelediğimizde görebiliriz.

Japonca’da, “Rei” İlahi, “Ki” ise Aydınlanma yada “nur” anlamına gelmektedir. Ilahi Nefha tüm Canlılarda, hatta nesnelerde vardır. Onsuz bir hayat, onsuz bir canlılık zaten düşünülemez. Özünden kopup, ete kemiğe bürünüp bu Aleme gelmiş olan bizler de bu İlahi Nefha’yı taşıyoruz. Evrensel Yaşam Enerjisi olarak tabir edilen kavram bu olsa gerektir.

Reiki ise bundan farklı bir şeydir. Allah’ın sadece seçilmiş kullarına nasip ettiği Reiki, Hz. Adem’den başlayıp, tüm peygamberlerde, enbiyalarda, evliyalarda, velilerde kendini göstermiş olan Nur’dur.

Kur’an-ı Kerim, Nur Suresi 35. Ayet’te şöyle buyrulur:

“Allah, Göklerin ve yerin nûrudur. O’nun nûrunun temsili, içinde ışık bulunan bir kandillik gibidir. Işık sırçanın içindedir. Sırça sanki incimsi bir yıldız gibidir ki, doğuya da, batıya da ait olmayan kutlu bir zeytin ağacından tutuşturulur. Bu öyle bir ağaç ki neredeyse ateş ona dokunmasa da yağ ışık verir. Nur üstüne nurdur. Allah kimi dilerse onu kendi nuruna yöneltip-iletir. Allah insanlar için örnekler verir. Allah her şeyi bilendir. “

Insanın Aura (Nura) kanalı temizlenmdikçe de bu Nur’a ulaşmak mümkün değildir.

Hz. Mevlana Mesnevi’nin 35. beyitinde bu konuya şöyle işaret etmektedir:

“Senin ruhun aynası niçin aksi haber vermiyor biliyor musun? Sathı pastan kurtulmamış da ondan “.

Aura (Nura) kanalları Paslı oldukça İlahi Kaynak’tan saf bilgilerin alınıp insanın kendini keşfetmesi de mümkün değildir.

Rabbimiz bu Nur’u insanlara vesilelerle ulaştırmakta ve onların tekamüllerini tamamlatmaktadır. Reiki inisiyesi tüm Aura (Nura) kanallarının açılması ve dolayısı ile tüm çakralarımızın açılması sonucu birebir İlahi kaynakla temasa geçiştir.

Günümüze kadar sadece şifa yönü ile bilinen Reiki, gerçek anlamda bir mistik ilim, bir felsefedir. Yalnız şunu vurgulamadan geçemeyeceğiz: Elle veya uzaktan şifa yöntemi diğer mistik felsefelerde de bulunmakla birlikte, öğreti, eğitim farklılığı nedeni ile buna çok zor ulaşılmaktadır. Şifa yöntemine kavuşmak Reiki ile bir inisiye sonucu hemen oluşurken, diğerlerinde yıllar sürmektedir. Işte bu yönü ile de Reiki insanın en kolay elde edebileceği bir iksirdir.

Reiki inisiyesinden hemen sonra tepe (TAC) çakranın açılması ile birlikte İlahi Kaynak’tan saf, berrak, temiz bilgiler sezgisel olarak akmaktadır. Fakat, terbiye edilmemiş olan benlik ve nefs bu alınan bilgileri muhafaza etmeye engel olmaktadır.

İşte bu nedenle Kişisel keşfine devam etmek isteyen kişi ego ve nefsini ehilleştirmenin bir yolunu bulmalıdır. Burada Kur’an’a göre yapılan ve kalbi olan Tasavvuf bizlere bir kapı açmakta, bizi içeriye buyur etmektedir. Reiki de Tasavvuf da Öz’e ulaşmak için birer araçtır. Bu ikisinin sentezi ile asıl amaç insanın kendisini, dolayısı ile aslını bulmasıdır.

Amaç Öz’ü bulmak, O’nu idrak etmektir. Önemli olan bir zerrenin içinde alemleri görebilmektir. Amaç fena olmaktır, amaç fenafillah makamıdır. Amaç O’nda var olmak değil, aksine O’nda yok olmaktır.

“Ölü iken dirilttiğimiz ve kendisine, insanlar arasında yürüyeceği bir nur Verdiğimiz kimsenin durumu, hiç, Karanlıklar içinde kalmış, bir türlü ondan çıkamamış kimsenin durumu gibi olur mu?”

(Enam Suresi, 122.Ayet)

İsmail Bülbül

 

Kaynak: www.reikiokulu.com

Reklamlar